Biodiesel

Tolefors Gård säljer sin biodieselanläggning efter 10 års verksamhet. Anläggningen har en kapacitet om ca 1000 liter per dygn och kan hantera oljor med högt syratal. Genom att processa oljan med syra i första omförestringen och metylat i andra kan oljor som annars är svåra att förestra hanteras. Maskinen går efter ett schema igenom olika steg. Som processkötare ser man till att det finns råvaror ström och luft samt tar undan det som maskinen producerar. Maskinen är ursprungligt tillverkad av Ageratec www.ageratec.com men modifierad efter hand. För ett företag som vill stärka sin miljöprofil kan detta vara en väg. Genom att samla in begagnad matolja och göra om den till biodiesel sparar man ca 80% koldioxid. 

Processen delas in i olika steg.
1 Värm upp oljan 
2 Avvattna oljan 

3 Blanda in syra och metanol 
4 Sedimentera och skilj ifrån glycerol 
5 Analysera och mixa in kaiumhydroxid och metanol 
6 Mixa sedimentera och skilj ifrån glycerol. 
7 Analysera och tvätta med vatten
8 Torka oljan och pumpa ut.