Sedan 2006 har vi producerat biodiesel på Tolefors. Produktionen sker via en processor från Ageratec. Från att från början producerat av egen rapsolja tillverkar vi numera baserat på återvunnen matolja. Har ni någon begagnad matolja kan vi vara intresserade av den. I och med att oljan åter används en gång till i samhället känner vi att vi bidrar posetivt till en bättre miljö. I dagsläget säljer vi oljan för uppvärmningsändamål men i framtiden hoppas jag att kunna ersätta majoriteten av den fossila olja jag förbrukar på gården. En förbrukning som i dagsläget uppgår till 110m³.

Se hur man gör biodiesel