Produktionen av biodiesel är nedlagd. Vi arbetade med tillverkningen i 10 år men till slut var maskinen för gammal. Idén om tillverkning av biologiskt drivmedel lever kvar i samhället, dock mest i form av HVO.