Växtodlingen

Tolefors växtodling består av 730 ha brukad mark . Av detta ägs ca 630 ha. Ca 120 ha odlas ekologiskt. Vi arbetar med plöjningsfri odling så långt det går men använder plogen då höstarna och/eller växtföljden kräver.
Vi har
Case IH 620
John Deere 6230
John Deere 6215
Volvo L45F lastare
Claas 780 tt

Amazone spruta och gödning 36 m

Väderstad
Opus 7 m
Carrier XL 1225
Rapid A 6
Harv och vält